Vikinglotto gevinster

Sådan indløser du Vikinglotto gevinster

Lotteriet startede i Skandinavien men har siden bredt sig til en lang række europæiske lande, og Vikinglotto er i dag et utroligt populært spil i alle de ti deltagende lande. En af grundene til den store popularitet er de store gevinster, der er på højkant i dette lotteri, og netop gevinster ser vi nærmere på her i artiklen. Læs med, hvis du vil vide mere om gevinster for de forskellige deltagerlande.

Jackpotten er som minimum tre millioner euro, hvilket svarer til mere end 22 millioner danske kroner, så selv om man får den mindste jackpot, er man ganske godt kørende resten af livet med så mange penge, som der er tale om her. Jackpotten kan dog blive så meget som 25 millioner euro, som omregnet beløber sig til svimlende 164 millioner kroner. Her skal man tænke på, at det er sjældent, at hele gevinsten tilfalder en enkelt vinder, men de fleste vil nok også være glade for det halve eller mindre.

Alle deltagerlande bidrager til gevinstpuljen for Jackpot og det næste gevinstniveau, og præmien deles mellem alle de deltagende lande. Når det gælder mindre gevinster, bestemmes disse i de enkelte lande sammen med de resterende penge fra salget af kuponer hos de autoriserede forhandlere.

For at vinde Jackpot skal du have alle seks hovedtal rigtige samt Vikingtallet, og hvis du går efter andenpræmien skal du have alle seks hovedtal men uden Vikingtallet.

Når gevinsten for Jackpotten og næsthøjeste gevinst er blevet delt, kan lotteriudbyderne bestemme, hvor mange gevinster der skal være tilgængelige i det enkelte land. Gevinstbeløbene beregnes i mange lande på totalisatorbasis, og det vil sige, at de afgøres af hvor mange kuponer, der er solgt, og hvor mange vindere, der er på et bestemt niveau.

Belgien

Belgiske spillere vil altid matche på Vikingebolden, da alle lodder på 10 euro automatisk har alle fem tal. Det eneste, du som spiller i Belgien skal gøre, er at beslutte dig for et tal mellem 1 og 5 som er din Super Viking. Hvis det tal, du har besluttet dig for udtrækkes, bliver din præmie fordoblet. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om jackpotten.

Præmiefonden i landet udbetaler først de spillere med et, to eller tre rigtige hovedtal. Her er der tale om faste værdier. Af det resterende beløb fordeles knap 80% af pengene på de spillere, der har fem rigtige hovedtal, og ca. 20% på spillerne i de nedre kategorier. I disse nederste kategorier er der en mindsteværdi, og denne udbetales af de belgiske nationale lotteris reservefond.

Danmark

I Danmark er der yderligere fem gevinstniveauer. Det mindste beløb, man kan vinde, hvis man har tre rigtige tal, er 60 kr., og dette ligger helt fast. Således har det i den forbindelse ingen betydning, hvis vil mange spillere eller få spillere i Danmark har de samme tre rigtige tal, for da vil gevinsten stadig være 60 kr. Øvrige gevinster beregnes ud fra de resterende penge, og den største andel tilfalder vinderen eller vinderne på det højeste gevinstniveau.

Estland

For estiske spillere gælder det, at man skal have mindst tre hovedtal rigtige for at vinde en gevinst. Mindre end tre rigtige udløser altså ingen præmie. Hvis man også har Vikingtallet rigtigt, bliver beløbet, man kan vinde, endnu større. Visse gevinstniveauer tildeles samme procentmæssige andel af landepuljen, men individuelle beløb varierer ud fra antallet af spillere på hvert niveau. Udbetaling til den enkelte spiller vil derfor være større, fordi der er færre vindere på de højere niveauer.

Finland

I Finland skal man, ligesom i Estland, også have mindst tre rigtige hovedtal for at vinde, og også her kan man øge værdien af sin gevinst, hvis man desuden har Vikingtallet rigtigt. Præmierne beregnes på totalisatorspilbasis.

Finske spillere har mulighed for at spille Vikinglotto Plus mod en ekstrabetaling på 0,40 euro. Plustallet genereres tilfældigt, og hvis det tal, du får tildelt, udtrækkes sammen med hovedtallene, vil din gevinst du vinder i hovedtrækningen blive ganget op med fem, med mindre der er tale om jackpot. På denne måde er det muligt at øge sin oprindelige gevinst med op til 1 million euro. Hvis du kun har plustallet rigtigt, vinder du 5 euro.

Island

Som spiller i Island, har du mulighed for at vinde penge, hvis du har tre, fire eller fem rigtige hovedtal. Hvis du både har fem hovedtal og Vikingtallet rigtigt, øges din gevinst. Den eller de vindere, der matcher tre tal, modtager den højeste procentuelle andel af landepuljen.

Letland

I Letland er der yderligere seks muligheder for at vinde gevinster. Her skal man have mindst tre hovedtal rigtige, og har du desuden Vikingtallet, får du en endnu større gevinst. En del af kuponindtægterne i Letland går til en national reservepulje, som gør det muligt for lotteriudbyderen af foretage udvalgte trækninger på særlige tidspunkter på året eller at øge præmierne for vindere. Dette har ikke forbindelse med Boosterpuljen, som alle de deltagende lande betaler til.

Litauen

I Litauen behøver du kun at have to rigtige hovedtal samt Vikingtallet for at få gevinst, og dermed er Litauen det land med flest gevinster af alle deltagerlandene. Knap en fjerdedel af landets gevinstpulje deles mellem de fem højeste niveauer, og godt tre fjerdedele fordeles på de lavere niveauer. Disse er dog faste beløb og modtager derfor ikke en procentandel af puljen.

Norge

I Norge kører man med yderligere fire gevinstniveauer, og her behøver du blot at matche tre tal for at vinde. Mere end 25% af landepuljen går til gevinster på det laveste niveau, og dette bunder i, at der er på dette niveau er mange vinder, netop fordi, man kun behøver tre tal for at få gevinst.

Slovenien

For spillere i Slovenien er alle præmier beregnet på totalisatorbasis. Her skal du have mindst to rigtige hovedtal foruden Vikingtallet for at vinde. I Slovenien kan du vinde på hele ni forskellige måder.

Sverige

For svenske spillere er der yderlige tre gevinstniveauer, og her uddeles den laveste gevinst til spillere, der har tre rigtige hovedtal. Sverige er det eneste blandt de ti deltagerlande, hvor der ikke tilbydes gevinst for at have Vikingtallet og hovedtallene rigtige. Dette bevirker, at Sverige er det land med de færreste gevinstniveauer blandt alle deltagerlandene.

Booster-pulje i Vikinglotto

I spillet opereres der også med en Boosterpulje. Men hvad er en Boosterpulje? Det kommer vi ind på i de følgende afsnit, så læs med og få mere at vide.

Fra hver række af købte lottotal modtager Boosterpuljen 0,042 euro. Dette system er udviklet for at sikre, at der altid vil være midler til at finansiere jackpotgevinstens minimumsbeløb, som er på 3 millioner euro. Boosterpuljen vil dog aldrig kunne tildele jackpotpræmien mere end 7,5 millioner euro, for da vil det overstigende beløb overføres til den næste trækning i jackpotpuljen.

Som bekendt er det ikke alle lande i Europa, der anvender euro men i stedet har bibeholdt sin eksisterende valuta, man havde før man blev medlem af EU. Også blandt deltagerlandene i lotteriet er der lande, der har sin egen valuta, herunder de nordiske lande som Danmark, Norge og Sverige, Island og Finland. I de lande, der ikke benytter euro, anvender man vekselkursen for den dag, trækningen foretages, når man beregner, hvor meget deltagerlandene skal bidrage til fællespuljen. Dette har man vedtaget for at sikre, at alle lande bidrager med lige meget fra hver kupon.

Videreførsel af uudtrukne gevinster

Hvis den situation opstår, at der i en given trækning ikke er nogen spillere, der får jackpot, overføres puljen til den næste trækning. Således fortsætter det, inden en spiller får jackpot eller at puljen når 25 millioner euro. 25 millioner euro er grænsen for, hvor stor jackpotten må være. Hvis jackpotten på dette tidspunkt stadig ikke er vundet, overføres pengene til det næste gevinstniveau. Også det næste gevinstniveau har en øvre grænse på 25 millioner euro.

Andenpræmien kan aldrig være højere end jackpotten, som altid vil være den største gevinst, det er muligt at vinde. Skulle gevinsten på det næsthøjeste niveau også nå 25 millioner euro vil de overskydende penge fra kuponsalget blive fordelt på vinderne i det næste niveau.

Selvom det ikke sker ofte, sker det dog, at ingen har alle tal rigtige og der derfor ikke findes en jackpotvinder. Netop derfor ser man af og til, at selv de lavere gevinstniveauer kaster endog meget store pengepræmier af sig, og således kan man være heldig at vinde mange penge, selvom man ikke fik jackpot. Det er værd at huske på, når man spiller med i lotteriet.